03 Lập trình viên .Net

03 Lập trình viên .Net

 Mức lương: 10 – 15 triệu

 Kinh nghiệm: 1 năm

 Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng

 Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Điện tử viễn thông, IT phần mềm

 Thời gian thử việc: 1 – 2 tháng

 Mô tả công việc

– Tham gia công việc phát triển phần mềm (web, winform, service) của công ty trên nền tảng công nghệ Microsoft .NET và SQL Server.

– Những sản phẩm phần mềm về giải pháp quản lý phương tin giao thông và quản lý doanh nghiệp vận tải và những sản phẩm cho cộng đồng về lĩnh vực giao thông vận tải.
Đối với ứng dụng web:
– Tham gia phát triển ứng dụng nhiều người dùng trên nền tảng ASP .NET (webform hoặc MVC) sử dụng ngôn ngữ C# và SQL Server.
– Front-end : HTML5, CSS3, Javascript, Ajax, framework js : JQuery, Bootstrap
– Backend   : WebAPI, WCF, Nodejs, SignalR
– Storage     : MS SQL Server, noSQL (Mongodb, Couchbase, Redis), File system
– Tools        : DevExpress, RabbitMQ
Đối với ứng dụng winform:
– Tham gia phát triển trên nên tảng .NET – C#, giải quyết những bài toán xử lý dữ liệu lớn và realtime (xử lý dữ liệu logfile ( trên 70K thiết bị). Phần mềm điều hành taxi trên 50K cuốc khách/ngày)
– Storage     : MS SQL Server, noSQL (Mongodb, Couchbase, Redis), File system
– Tools        : DevExpress, RabbitMQ

Yêu cầu

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Viễn Thông, Toán Tin.
– Thể hiện tự tin, có khả năng giải quyết các bài toán độc lập.
– Lập trình thuật toán tốt, khả năng xử lý tốt với lượng dữ liệu lớn.
– Có kinh nghiệm về Cloud, Bigdata, Mobile là những lợi thế.

Chia sẻ bài này