Phương châm công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngài Nakanishi – Tổng giám đốc công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

● Góp phần làm giàu cho xã hội bằng những ngành nghề mới

● Hướng đến doanh nghiệp được xã hội tin tưởng

● Niềm vui đối với công việc và lòng biết ơn cuộc sống

PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH

Nissin luôn luôn đề cao phương châm làm việc và tạo dựng một tương lai vươn tầm thế giới thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh

● Cung cấp sản phẩm có chất lượng ưu tú

● Giữ vững ước mơ, khao khát hướng đến hạnh phúc của toàn thể nhân viên

● Cống hiến cho khách hàng, cho cổ đông và toàn xã hội